05.01.2020 Blizzard of Ozz + My´tallica @ Posthalle